Výsadba malého vinohradu


Stometrový řádek osázený révou vinnou je další letošní novinkou Resortu Klaret Hotel garni Valtice. Výsadba osmi desítek sazenic se uskutečnila v první polovině měsíce dubna. Po konzultaci s profesionálním vinohradníkem byl zvolen Solaris. Je to ranná interspecifická moštová odrůda vhodná i k přímé konzumaci.

Výsadba malého vinohradu

Stometrový řádek osázený révou vinnou je další letošní novinkou Resortu Klaret Hotel garni Valtice. Výsadba osmi desítek sazenic se uskutečnila v první polovině měsíce dubna. Po konzultaci s profesionálním vinohradníkem byl zvolen Solaris. Je to ranná interspecifická moštová odrůda vhodná i k přímé konzumaci.

Záměrem je, aby návštěvník hotelu viděl, jak vlastně réva roste a jaká jsou úskalí při jejím pěstování. Prvních hroznů bychom se měli dočkat koncem prázdnin. Nikoliv však těch letošních, ale až za tři až čtyři roky, kdy bude vinohrad v dostatečné kondici na produkci hroznů. Z nich budeme vyrábět vlastní burčák určený zejména pro návštěvníky hotelu. Ať už jako malý bonus za pobyt nebo za fyzickou pomoc při sběru a zpracování hroznů.