Valtický vinařský Fašank


Přijďte se podívat na Valtickou zábavu

Dne 10.2. 2018 tradičně pořádá Valtická krojová společnost Valtický vinařský Fašank. Akce začíná ve 14:00 u domova seniorů, odkud se pokračuje k Valtické radnici, kde je pan starosta žádán, aby akci povolil a zahájil. Součástí Fašanku jsou pochůzky u zdejších hospodářů i vinařů a celá obchůzka končí na ulici Střelecká ve víceúčelové hale, kde program pokračuje. Hudbu obstarává DH Hornobojani. Vstupné  je 50,- Kč, přičemž vstupenka je slosovatelná do tomboly. Občerstvení je zajištěno a masky jsou vítány. Tak neváhejte a přijďte se podívat na jihomoravskou kulturní akci Fašank.